Kursy Gdańsk

Kursy Gdańsk

Kursy Gdansk

Jesteśmy organizatorem certyfikowanych kursów zawodowych w Gdańsku, umożliwiających zdobycie nowego zawodu, jak również  podnoszących uzyskane już kwalifikacje zawodowe z rachunkowości, księgowości i finansów. Certyfikat ukończenia u nas kursu wydawany jest na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). Forma kursu umożliwia szerokie spektrum zapoznania się z proponowaną tematyką oraz zastosowania teorii w praktyce podczas warsztatów, ćwiczeń i innych proponowanych aktywnych form nauki, pod opieką wybitnych ekspertów, którymi są praktycy z najlepszych spółek i profesorowie oraz doktoranci najlepszych uczelni w kraju. Gwarantujmy wysoki merytorycznie poziom zajęć. Wszystkie ceny naszych kursów zwolnione są z podatku VAT.



Opinie
Menu główne
Inne miasta
Kontakt

Akademia MDDP
Browary Warszawskie, Biura "Przy Warzelni"
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy